دوره و شماره: دوره 19، شماره 3، آبان 1393، صفحه 5-99 

مقاله پژوهشی

تجربه‌ی زیبایی‌شناختی محیط

صفحه 5-14

10.22059/jfaup.2014.55399

جهانشاه پاکزاد؛ الهه ساکی


کاوشی در نظام مساجد در کاربری زمین شهر و استخراج معیارهای مکانگزینی آن

صفحه 39-52

10.22059/jfaup.2014.55403

فرشاد نوریان؛ حجت الاسلام محمدحسین الهی زاده؛ محمدمهدی عبدالهی ثابت