درباره نشریه

نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی در زمره اولین و معتبرترین نشریات علمی ایران در موضوعات معماری و شهرسازی است. هدف اصلی این نشریه بسط نظریه ها، رویکردها و اندیشه های معماری و شهرسازی، تولید دانش، بومی سازی نظریه ها و مفاهیم با توجه به قدمت و غنای معماری و شهرسازی ایران و جریان سازی علمی معماری و شهرسازی در زمینه ها و گرایش های مختلف آنها است. این نشریه از نتیجه تحقیقات و پژوهش‌هایی که دارای نوآوری بوده، سهمی در درک نظری و مفهومی معماری و شهرسازی داشته باشند، دست آوردها و آموزه های جدیدی را ارایه کنند و موضوعاتی فراتر از پژوهش های توصیفی و تکراری باشند، حمایت می کند. نشریه هنرهای زیبا از سال1374 آغاز به کار کرد و در سال 1388 به صورت تخصصی به هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی تفکیک گردید. سایر اطلاعات این نشریه به شرح زیر است:

مراحل داوری و پذیرش مقاله در قسمت فرایند پذیرش مقالات شرح داده شده‌است.

حقوق معنوی: کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است؛

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثارعلمی پیروی می نماید.

نوع نشریه: نشریه علمی

نوع مقالات: پژوهشی

توالی انتشار: فصلی

متوسط زمان داوری مقالات: 9 هفته

سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار ایران داک استفاده می‌شود.

دسترسی رایگان و آزاد به مقالات

چنانچه مقاله از حامی یا تامین‌کننده اعتبار پژوهشی برخوردار باشد، درج آن در مقاله توسط نویسنده الزامی می‌باشد.

کشور محل انتشار: ایران

ناشر: دانشکدگان هنرهای زیبا

حوزه تخصصی: معماری و شهرسازی

شروع انتشار: 20/02/1374

زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)

هزینه بررسی و پذیرش مقاله: رایگان

نوع داوری: داوری بسته (دو سو ناشناس) و 2 داور

بازه زمانی بررسی اولیه: دو هفته

فرمت: الکترونیکی

نوبت‌های چاپ :فصلنامه( 4 شماره در سال)

رتبه سال 1400 در وزارت علوم: ب

ضریب تاثیر ISC: 0.359( Q2) در سال 1399

شاپای چاپی: 6020-2228

شاپای الکترونیکی: 4318-2676

ایمیل نشریه E-mail:fineartj@ut.ac.ir: