درباره نشریه

1. درجه علمی پژوهشی این نشریه طی نامه شماره 985/11/3 مورخ 4/6/88 دبیرخانه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ گردیده است.

2. نشریه هنرهای زیبا از تاریخ 3/5/82 در نمایه بین المللی Ulrich`s Periodical Directory ایندکس شده است.

3. نشریه هنرهای زیبا در پایگاه استنادی علوم کشورهای اسلامی ISC به نشانی http://www.srlst.com نمایه می شود.همچنین در این پایگاه دارای ضریب تاثیر IF می باشد.

4. نشریه هنرهای زیبا در پایگاه اطلاعات علمی جهاددانشگاهی به نشانیwww.SID.ir نمایه می شود.

5. نشریه هنرهای زیبا در سامانه رسانه های جامع کشور به نشانیhttps://e-rasaneh.ir/View_Certificate_Report.aspx نمایه می شود.