اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 372
تعداد پذیرش 54
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 207
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 121

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 15
تعداد مشاهده مقاله 5373
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3748
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان پذیرش 202 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 87 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 126 روز
درصد پذیرش 15 %