تماس با ما

نشانی دفتر: میدان انقلاب- خیابان انقلاب- خیابان قدس- نرسیده به بزرگمهر- ساختمان شماره ی 3 پردیس هنرهای زیبا- طبقه سوم- دفتر نشریات

 نشانی پستی: میدان انقلاب- خیابان انقلاب- دانشگاه تهران- پردیس هنرهای زیبا- دفتر نشریات

تلفکس: 66415282

 

E-mail: fineartj@ut.ac.ir

 


CAPTCHA Image