داوران

ملاحظات کلی داوران

 محرمانه بودن اطلاعات مقاله باید در تمامی زمینه ها رعایت شود و فرآیند بررسی مقاله باید به صورت ناشناس انجام شود.

داوران باید مقالات را در زمان مناسب قضاوت کنند و تیم تحریریه را در تصمیم گیری در مورد پذیرش یا عدم پذیرش مقاله یاری نمایند.

داوران باید از قضاوت مقالات دارای تضاد منافع خودداری کنند و هرگونه تضاد منافع را در اسرع وقت گزارش کنند.

قضاوت داوران در مورد کیفیت و محتوای مقالات باید بر اساس نظرات تخصصی و عینی باشد.

ثبت داوری نشریه معماری و شهرسازی در پایگاه داوری Web of Science (publons) در راستای ارتقا و استانداردسازی فعالیت ها و سوابق داوری نشریه معماری و شهرسازی از شما داور گرامی خواهشمند است لینک صفحه پروفایل Web of Science خود را برای مدیر نشریه ارسال نمایید. در صورتی که در این پایگاه عضو نیستید لطفا از طریق لینک زیر در پایگاه ثبت نام نموده و آدرس (URL) پروفایل خود در این پایگاه را ارسال نمایید.

لینک ثبت نام در Web of Science (publons)

ضمناً از شما داور گرامی درخواست می شود که ایمیل تکمیل داوری را که پس از انجام داوری برای شما ارسال می شود، به ایمیل reviews@webofscience.com فوروارد نمایید. قابل ذکر است که سوابق داوری های پیشین خود را نیز می توانید از طریق ایمیل مذکور در پایگاه پابلونز ثبت نمایید.

 

نام داور

سمت/ سازمان

                                  لینک پابلونز

کد ارکید (ORCID)

مهدیه آبروش

دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

 

آزاده آقا لطیفی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

 

https://orcid.org/0000-0003-2197-7307

احسان احمدی

دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

 

بهمن احمدی

 

 

 

قادر احمدی

استادیار دانشگاه ارومیه

 

 

کیومرث ایراندوست

استادیار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1673137

https://orcid.org/0000-0001-5812-8574

پارسا ارباب

استادیار دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1971702

https://orcid.org/0000-0002-5104-1051

ایرج اسدی

استادیار شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران

 

 

علی اسدپور

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر شیراز

 

https://orcid.org/0000-0002-6837-0804

سید یحیی اسلامی

استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

 

سید غلامرضا اسلامی

دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

 

جمشید امامی

گروه طراحی صنعتی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

 

نادیه ایمانی

دانشیار دانشگاه هنر دانشکده معماری و شهرسازی

 

https://orcid.org/0000-0002-9329-1331

بهناز امین زاده

دانشیاردانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/32355526

https://orcid.org/0000-0002-0634-6585

الهام اندرودی

دانشیاردانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/586139

https://orcid.org/0000-0002-0790-6230

علیرضا انیسی

 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/37435780

https://orcid.org/0000-0003-1532-3702

حمیدرضا انصاری

استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

https://orcid.org/0000-0002-9863-3003

الناز باقرنژاد

استادیاردانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

 

ناصر براتی

عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

 

 

سپیده برزگر

استادیار گروه معماری هنر شیراز

 

 

حسن بلخاری قهی

استاد گروه مطالعات هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

https://orcid.org/0000-0002-6304-4815

محمدرضا بمانیان

استاد معماری دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

 

https://orcid.org/0000-0001-7230-5186

ناصر بنیادی

رئیس گروه مطالعات طراحی و برنامه ریزی شهری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

 

 

حمیدرضا پارسی

دانشیار دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

https://orcid.org/0000-0002-6992-1823

محمدتقی پیربابایی

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3705838

https://orcid.org/0000-0002-6305-9611

محمدرضا پورجعفر

استاد شهرسازی، هنر و معماری، تربیت مدرس

 

 

کتایون تقی زاده

دانشیاردانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

 

مرتضی هادی جابری مقدم

استادیاردانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

 

حمیدرضا جیحانی

استادیار دانشگاه کاشان، عضو پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی در حوزه باغ ایرانی

 

 

محمدرضا حاتمیان

 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3740069

 

فرح حبیب

گروه معماری دانشکده هنرومعماری واحدعلوم وتحقیقات دانشگاه ازاداسلامی

 

https://orcid.org/0000-0001-8052-6229

میترا حبیبی

استادیار دانشگاه هنر

 

 

شاهین حیدری

استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

https://orcid.org/0000-0002-2016-2256

علی اکبر حیدری

عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه یاسوج

 

https://orcid.org/0000-0002-9077-2308

سید بهشید حسینی

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

 

https://orcid.org/0000-0001-9904-4959

سید حسین حسینی نورزاد

استادیار، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

https://orcid.org/0000-0002-5908-7986

فرزین حق پرست

دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 

https://orcid.org/0000-0002-5419-2285

سعید حقیر

دانشیاردانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

https://orcid.org/0000-0001-8391-0234

یاسر حمزوی

دانشیار دانشکده حفاظت آثار فرهنگی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 

 

پیروز حناچی

استاد داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻤﺎری، ﭘﺮدﯾﺲ ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

 

 

محمدحسن خادم زاده

استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

 

سعید خاقانی

استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

https://orcid.org/0000-0001-7386-8861

آزاده خاکی قصر

استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی،دانشگاه شهید بهشتی

 

 

احمد خلیلی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

 

 

هاشم داداش پور

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

 

 

مهرداد رحمانی

استادیاردانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

 

نعیمه رضایی

استادیاردانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

 

محمدرحیم رهنما

دانشیار گروه آموزشی جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

 

اسفندیار زبردست

استاد دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/48693605

 

زهرا زمانی

استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

 

محمد شیخی

استادیار گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای ، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران

 

 

مرجان شرفی

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

 

 

محمدحسین شریف زادگان

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهیدبهشتی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/49685143

 

یاسر شهبازی

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 

 

مظفر صرافی

هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

 

سید علی صفوی

استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

 

 

محمدحسن طالبیان

دانشیاردانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2473181

 

منصوره طاهباز

دانشیار دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/939574

https://orcid.org/0000-0003-3765-8407

مژگان طاهری تفتی

استادیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2156590

https://orcid.org/0000-0002-7371-8684

حسین طوسی

استادیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2001354

 

محمدمهدی عزیزی

استاد دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/JMB-4811-2023

https://orcid.org/0000-0002-5480-2717

علیرضا عسکری چاوردی

عضو هیات علمی بخش تاریخ و باستان شناسی دانشگاه شیراز

https://www.webofscience.com/wos/author/record/600133

https://orcid.org/0000-0001-6366-8284

پرستو عشرتی

استادیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا

https://www.webofscience.com/wos/author/record/493911

https://orcid.org/0000-0001-8319-8814

لیلا علیپور

استادیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا

 

 

میثم علیپور

استادیار دانشکده هنر، دانشگاه بجنورد

 

https://orcid.org/0000-0003-0003-238X

علی عمرانی پور

دانشیار دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان مدیر مسئول مجله علمی مطالعات معماری ایران

 

https://orcid.org/0000-0001-7288-451X

علیرضا عینی فر

استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

https://orcid.org/0000-0002-6475-5723

سعیده علی کائی

استادیار دانشکده شهرسازی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2912782

https://orcid.org/0000-0003-0993-4080

افرا غریب پور

استادیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا

 

 

مریم غروی خوانساری

استادیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا

 

 

ریما فیاض

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2430381

https://orcid.org/0000-0002-0758-4171

سمیه فدایی نژاد

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1873233

https://orcid.org/0000-0001-5761-8141

مینو قره بگلو

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 

 

محمدرضا متینی

استادیار دانشگاه هنر

 

 

شمین گلرخ

استادیار دانشکده شهرسازی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/34487637

https://orcid.org/0000-0002-6044-5496

امیرسعید محمودی

دانشیاردانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

 

اسکندر مختاری

 

 

 

قاسم مطلبی

دانشیاردانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

https://orcid.org/0000-0001-6548-7911

حامد مظاهریان

دانشیاردانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/JDW-7235-2023

 

محمدجواد مهدوی نژاد

استاد گروه معماری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

 

 

اصغر مولایی

 

 

 

مهرناز مولوی

استادیار دانشگاه گیلان، دانشکده معماری و هنر، گروه شهرسازی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2462545

https://orcid.org/0000-0003-2015-6769

حمید ندیمی

استاد گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

 

https://orcid.org/0000-0001-7053-4022

احد نژادابراهیمی

استاد دانشگاه هنر تبریز

 

 

حسین نورمحمدزاد

استادیار مدیر گروه شهرسازی-دانشگاه یزد

 

 

جبرئیل نوکنده

پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

 

https://orcid.org/0000-0002-6314-9107

رزا وکیلی نژاد

استادیار دانشگاه هنر شیراز

 

 

علی وکیلی

 

 

 

منیژه هادیان

 

 

 

علی مدرس

استاد گروه مطالعات شهری، دانشگاه کالیفرنیا، آمریکا

 

 

علی مدنی پور

استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه نیوکاسل ، انگلستان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/340836

 

آمنه بختیار نصرآبادی

استادیار گروه شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/KCL-9532-2024