داوران

ملاحظات کلی داوران

 محرمانه بودن اطلاعات مقاله باید در تمامی زمینه ها رعایت شود و فرآیند بررسی مقاله باید به صورت ناشناس انجام شود.

داوران باید مقالات را در زمان مناسب قضاوت کنند و تیم تحریریه را در تصمیم گیری در مورد پذیرش یا عدم پذیرش مقاله یاری نمایند.

داوران باید از قضاوت مقالات دارای تضاد منافع خودداری کنند و هرگونه تضاد منافع را در اسرع وقت گزارش کنند.

قضاوت داوران در مورد کیفیت و محتوای مقالات باید بر اساس نظرات تخصصی و عینی باشد.

ثبت داوری نشریه معماری و شهرسازی در پایگاه داوری Web of Science (publons) در راستای ارتقا و استانداردسازی فعالیت ها و سوابق داوری نشریه معماری و شهرسازی از شما داور گرامی خواهشمند است لینک صفحه پروفایل Web of Science خود را برای مدیر نشریه ارسال نمایید. در صورتی که در این پایگاه عضو نیستید لطفا از طریق لینک زیر در پایگاه ثبت نام نموده و آدرس (URL) پروفایل خود در این پایگاه را ارسال نمایید.

لینک ثبت نام در Web of Science (publons)

ضمناً از شما داور گرامی درخواست می شود که ایمیل تکمیل داوری را که پس از انجام داوری برای شما ارسال می شود، به ایمیل reviews@webofscience.com فوروارد نمایید. قابل ذکر است که سوابق داوری های پیشین خود را نیز می توانید از طریق ایمیل مذکور در پایگاه پابلونز ثبت نمایید.

 

نام داور

سمت/ سازمان

                                  لینک پابلونز

کد ارکید (ORCID)

مهدیه آبروش

دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

 

آزاده آقا لطیفی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

 

 

احسان احمدی

دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

 

بهمن احمدی

 

 

 

قادر احمدی

استادیار دانشگاه ارومیه

 

 

کیومرث ایراندوست

استادیار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1673137

 

پارسا ارباب

استادیار دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1971702

 

ایرج اسدی

استادیار شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران

 

 

علی اسدپور

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر شیراز

 

 

سید یحیی اسلامی

استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

 

سید غلامرضا اسلامی

دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

 

جمشید امامی

گروه طراحی صنعتی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

 

نادیه ایمانی

دانشیار دانشگاه هنر دانشکده معماری و شهرسازی

 

 

بهناز امین زاده

دانشیاردانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/32355526

 

الهام اندرودی

دانشیاردانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/586139

 

علیرضا انیسی

 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/37435780

 

حمیدرضا انصاری

استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

 

الناز باقرنژاد

استادیاردانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

 

ناصر براتی

عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

 

 

سپیده برزگر

استادیار گروه معماری هنر شیراز

 

 

حسن بلخاری قهی

استاد گروه مطالعات هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

 

محمدرضا بمانیان

استاد معماری دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

 

 

ناصر بنیادی

رئیس گروه مطالعات طراحی و برنامه ریزی شهری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

 

 

حمیدرضا پارسی

دانشیار دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

 

محمدتقی پیربابایی

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3705838

 

محمدرضا پورجعفر

استاد شهرسازی، هنر و معماری، تربیت مدرس

 

 

کتایون تقی زاده

دانشیاردانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

 

مرتضی هادی جابری مقدم

استادیاردانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

 

حمیدرضا جیحانی

استادیار دانشگاه کاشان، عضو پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی در حوزه باغ ایرانی

 

 

محمدرضا حاتمیان

 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3740069

 

فرح حبیب

گروه معماری دانشکده هنرومعماری واحدعلوم وتحقیقات دانشگاه ازاداسلامی

 

 

میترا حبیبی

استادیار دانشگاه هنر

 

 

شاهین حیدری

استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

 

علی اکبر حیدری

عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه یاسوج

 

 

سید بهشید حسینی

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

 

 

سید حسین حسینی نورزاد

استادیار، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

 

فرزین حق پرست

دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 

 

سعید حقیر

دانشیاردانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

 

یاسر حمزوی

دانشیار دانشکده حفاظت آثار فرهنگی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 

 

پیروز حناچی

استاد داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻤﺎری، ﭘﺮدﯾﺲ ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

 

 

محمدحسن خادم زاده

استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

 

سعید خاقانی

استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

 

آزاده خاکی قصر

استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی،دانشگاه شهید بهشتی

 

 

احمد خلیلی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

 

 

هاشم داداش پور

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

 

 

مهرداد رحمانی

استادیاردانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

 

نعیمه رضایی

استادیاردانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

 

محمدرحیم رهنما

دانشیار گروه آموزشی جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

 

اسفندیار زبردست

استاد دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/48693605

 

زهرا زمانی

استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

 

محمد شیخی

استادیار گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای ، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران

 

 

مرجان شرفی

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

 

 

محمدحسین شریف زادگان

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهیدبهشتی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/49685143

 

یاسر شهبازی

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 

 

مظفر صرافی

هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

 

سید علی صفوی

استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

 

 

محمدحسن طالبیان

دانشیاردانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2473181

 

منصوره طاهباز

دانشیار دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/939574

 

مژگان طاهری تفتی

استادیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2156590

 

حسین طوسی

استادیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2001354

 

محمدمهدی عزیزی

استاد دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/JMB-4811-2023

 

علیرضا عسکری چاوردی

عضو هیات علمی بخش تاریخ و باستان شناسی دانشگاه شیراز

https://www.webofscience.com/wos/author/record/600133

 

پرستو عشرتی

استادیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا

https://www.webofscience.com/wos/author/record/493911

 

لیلا علیپور

استادیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا

 

 

میثم علیپور

استادیار دانشکده هنر، دانشگاه بجنورد

 

 

علی عمرانی پور

دانشیار دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان مدیر مسئول مجله علمی مطالعات معماری ایران

 

 

علیرضا عینی فر

استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

 

سعیده علی کائی

استادیار دانشکده شهرسازی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2912782

 

افرا غریب پور

استادیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا

 

 

مریم غروی خوانساری

استادیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا

 

 

ریما فیاض

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2430381

 

سمیه فدایی نژاد

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1873233

 

مینو قره بگلو

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 

 

محمدرضا متینی

استادیار دانشگاه هنر

 

 

شمین گلرخ

استادیار دانشکده شهرسازی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/34487637

 

امیرسعید محمودی

دانشیاردانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

 

اسکندر مختاری

 

 

 

قاسم مطلبی

دانشیاردانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

 

حامد مظاهریان

دانشیاردانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/JDW-7235-2023

 

محمدجواد مهدوی نژاد

استاد گروه معماری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

 

 

اصغر مولایی

 

 

 

مهرناز مولوی

استادیار دانشگاه گیلان، دانشکده معماری و هنر، گروه شهرسازی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2462545

 

حمید ندیمی

استاد گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

 

 

احد نژادابراهیمی

استاد دانشگاه هنر تبریز

 

 

حسین نورمحمدزاد

استادیار مدیر گروه شهرسازی-دانشگاه یزد

 

 

جبرئیل نوکنده

پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

 

 

رزا وکیلی نژاد

استادیار دانشگاه هنر شیراز

 

 

علی وکیلی

 

 

 

منیژه هادیان

 

 

 

علی مدرس

استاد گروه مطالعات شهری، دانشگاه کالیفرنیا، آمریکا

 

 

علی مدنی پور

استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه نیوکاسل ، انگلستان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/340836