راهنمای نویسندگان

نوشتارهای علمی- پژوهشی و تحلیلی در زمینه‌های معماری و شهرسازی برای درج در نشریه‌ پذیرفته‌شده و پس از داوری و تصویب هیئت تحریریه به چاپ می‌رسند. نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، از چاپ مقاله های غیرعلمی پژوهشی(ترجمه، گردآوری، مروری و یادداشت­ های تحقیقاتی) معذور است.

نوشتارهای ارسالی نباید قبلاً در هیچ نشریه‌ای به چاپ رسیده باشند.

مقالات ارایه شده به نشریه هنرهای زیبا برای بررسی و چاپ نباید همزمان به نشریه‌های دیگر ارایه شده‌باشند.

مقاله‌ باید دارای بخش‌های چکیده، مقدمه، روش تحقیق، پیشینه پژوهش، یافته های پژوهش، بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات، منابع باشد.

اندازه این نوشتارها می‌باید حدود 14 صفحه نشریه یا بین 7000 تا 10000 کلمه (با احتساب تمام بخش ­های مقاله) باشد.

نوشتارها باید دارای چکیده فارسی و انگلیسی باشند.

چکیده مقاله باید شامل بیان مسئله، هدف، چگونگی پژوهش، موضوعات مقاله و یافته های مهم و نتیجه باشد. این بخش باید به تنهایی بیان کننده تمام مقاله و به ویژه نتایج به دست آمده باشد.

اندازه چکیده فارسی دقیقاً 200 کلمه و چکیده انگلیسی دقیقاً 500 کلمه است.

English Title of the Article with English Font (Arial) Size 14 Bold & Italic

چکیده انگلیسی: چکیده انگلیسی با بسط دادن نسبت به چکیده فارسی، به ‌صورت مبسوط نوشته شود. (رعایت تمام موارد دستورالعمل ‎های چکیده ‎نویسی فارسی در این بخش هم الزامی است) و با قلم Times New Roman نوشته شود. تعداد کلمات چکیده بین 490 تا 510 کلمه باشد. همچنین چکیده انگلیسی مقاله باید ساختار یافته بوده و شامل بخش‌های هدف، روش پژوهش، یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد. یادآوری می‎شود که تمام این بخش ‎ها در سطر جداگانه ‎ای نوشته می‎ شوند. لطفاً این موارد را رعایت کنید.

کلیدواژه‌ها: به تعداد واژگان کلیدی فارسی و ترجمۀ دقیق همان واژگان باشد، با این تفاوت که ترتیب آن براساس ترتیب الفبایی انگلیسی انجام می‎ گیرد.

 توجه 1 : در مقدمه به بیان مسئله، اهداف و ضرورت‎های پژوهش اشاره شود (در مقدمه باید بیان شود این پژوهش چیست و چرا انجام می‎شود؟

توجه 2 : در قسمت پیشینۀ پژوهش باید به زیربخش ‎های اصلی ذیل اشاره شود: 

1. پیشینۀ نظری (تئوری‎ها، دیدگاه ‎ها و رویکردهای موجود در مورد مسئله؛ 2. پیشینۀ تجربی (پژوهش‎ های پیشین و روش‎ شناسی ‎های آنها در مورد مسئله ؛ 3. مدل مفهومی (در صورت کمی بودن پژوهش و داشتن مدل)

2. پیشینۀ تجربی (پژوهش‎ های پیشین و روش ‎شناسی‎ های آنها در مورد مسئله؛ 3. مدل مفهومی (در صورت کمی بودن پژوهش و داشتن مدل).

توجه 3 : در تدوین مقاله از آوردن مواردی چون ضمیمه، پیوست، پرسش‎نامه خودداری شود. اهداف، سؤال‎ها و فرضیه ‎های پژوهش در انتهای بیان مسئله توضیح داده شوند.

نتیجه نوشتار باید به‌گونه‌ای منطقی و مفید که روشن‌کنندة بحث و ارایه یافته‌های تحقیق باشد، ارایه گردد.

در بخش تشکر و قدردانی، ‌راهنمایی و کمک‌های دیگران یادآوری شده و به‌طور خلاصه از آنها سپاسگزاری می‌گردد.

در تدوین مقاله از آوردن مواردی چون ضمیمه، پیوست و پرسش‎نامه خودداری شود. اهداف، سؤال‎ها و فرضیه ‎های پژوهش در انتهای بیان مسئله توضیح داده شوند. واژه‌های خارجی در متن فارسی برای واژه‌ها و نام‌های خارجی، در حد امکان از معادل‌های فارسی مصطلح و مصوب استفاده شود. در مورد نام‌های خارجی ضروری و غیرمتداول یا معادل‌های غیرمصطلح فارسی، فقط در اولین ارجاع و بلافاصله پس از بیان این‎گونه واژه‌ها، معادل لاتین آن به‎ صورت پی نوشت در انتهای مقاله قید می‌شود. پی نوشت ها در صورت نیاز به درج پی نوشت، همۀ‌ موارد فارسی به‎ صورت راست‌چین با قلم BMitra و اندازۀ 10 پوینت و زیرنویس های لاتین به‌صورت چپ‌چین با قلم Times New Roman اندازۀ 9 پوینت نوشته می‌شوند. در پی نوشت، پس از شماره نقطه درج می‌شود، سپس یک فاصله و بعد معادل فارسی یا انگلیسی تایپ می‌گردد.

نتیجه‌گیری بخش جمع‌بندی و نتیجه‌گیری پس از متن اصلی مقاله الزامی است. در صورت داشتن پیشنهاد، می‎ توانید آنها را در انتهای نتیجه‎ گیری قرار دهید. بهتر است که نتیجه‏ گیری از بحث جدا باشد.

منابع

برای منبع ‎دهی از روش استنادی انجمن روانشناسان آمریکا APA استفاده کنید. به طور کلی، ساختار کلی استناددهی به روش APA از روش زیر تبعیت می کند.

می ‎توان برای افزایش بهره ‎وری و راحتی در این‎کار از نرم افزار WORD یا EndNote استفاده کرد. ‎در فهرست منابع انگلیسی باید تمام ارجاعات فارسی به انگلیسی ترجمه شده و با قلم Times New Roman اندازه . pt11 نوشته شده و عنوان کتاب و نام نشریه به صورت ایتالیک مشخص شود.

نکات مهم در مورد منابع مورد استفاده:

نکته اول: در جدول 3 زیر، شیوۀ منبع ‎دهی به کتاب و مقاله بیان شده است، در صورت استفاده از سایر منابع اطلاعاتی مانند: پایان‎ نامه، گزارش پژوهشی، آمار سازمان‎های دولتی، جزوه‎ های منتشر نشده، سایت‎ های اینترنتی، فایل‎ های صوتی و تصویری و ... از شیوه‎ نامه APA استفاده کنید. تمام مواردی که برای نمونه در جدول 3 مشاهده می‎ نمایید (شماره نشریه داخل پرانتز، نام نشریه یا پایان‎ نامه و عنوان کتاب به صورت ایتالیک و...) باید رعایت شوند.

نکته 2: منابع باید حتماً به طور کامل نوشته شوند (نه به صورت اختصار). در مورد نشریه‎ ها اعم از فارسی و انگلیسی حتماً به ترتیب نام نشریه (به صورت ایتالیک)، دوره، (شماره نشریه داخل پرانتز): صفحه انتهای مقاله خط تیره صفحه ابتدای مقاله (جدول 3 را مشاهده فرمایید).

نکته 3: منابعی که مربوط به کتاب می‎ شوند، اعم از فارسی و انگلیسی حتماً باید به ترتیب انتشارات و محل انتشار نوشته شود (جدول 3 را مشاهده نمایید).

نکته 4: منابعی که مربوط به پایان‎ نامه یا رساله دکترا هستند، اعم از فارسی و انگلیسی باید دانشگاه و شهر مربوط به آن نوشته شود. (جدول 3 را مشاهده نمایید). نکته 5: در مورد منابع مربوط به سمینار‎ها، همایش ‎ها و...، نوشتن تاریخ دقیق و مکان دقیق همایش الزامی است.

نکات مهم در مورد فهرست منابع فارسی:

 1. در داخل متن کلیه منابع باید به زبان فارسی نوشته شوند (حتی منابع انگلیسی).
 2.  برای منابع داخل متن از واژۀ دیگران و همکاران استفاده نکنید و تمام اسامی نویسندگان و پژوهشگران را بنویسید مگر اینکه افراد بیشتر از 3 نفر باشند.
 3.  منابع فارسی به زبان فارسی در این قسمت هم نوشته شوند: (نام خانوادگی نویسندۀ اول، نام همان نویسنده.، و نام خانودگی نویسندۀ دوم، نام همان نویسنده. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام نشریه ، دوره (شماره)، صفحه شروع مقاله ـ صفحه پایان مقاله.
 4.  مثال : تقوا، محمد؛ منصوری، علی؛ فیضی، کریم و اخگر، بهاره (1395). کشف تقلب در تراکنش ‏های کارت ‏های بانکی با استفاده از پردازش موازی ناهنجاری در بزرگ‌داده. مدیریت فناوری اطلاعات، 8(3)، 477-498.
 5. نکات مهم در مورد فهرست منابع انگلیسی:
 6. در پایان متن در قسمت "References" علاوه بر منابع انگلیسی، منابع فارسی نیز باید به زبان انگلیسی آورده شوند.
 7.  برای ترجمه منابع فارسی لطفاً به منبع اصلی مراجعه کنید و یا از مترجم کمک بگیرید، برنامۀ Google translate پاسخ مناسبی به شما نمی‎ دهد.
 8. در انتهای منابعی که فارسی هستند و به انگلیسی ترجمه شده‎ حتماً (in Persian) اضافه شود.
 9. منابع باید به ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شوند. جدول 3. شرح صحیح منبع‎ دهی در داخل و انتهای مقاله نوع منبع در داخل متن در فهرست منابع مقالۀ فارسی و انگلیسی (نام خانوادگی نویسندۀ اول و نام خانوادگی تمام نویسندگان تا سه نفر، سال) (نام خانوادگی نویسندۀ اول، نام همان نویسنده.، و نام خانوادگی نویسندۀ دوم، نام همان نویسنده. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام نشریه ، دوره (شماره)، صفحه پایان مقاله ـ صفحه شروع مقاله.
 10. نمونۀ مقاله فارسی : (فیض اله بیگی، گلابچی و رضازاده اردبیلی، 1398) فیض اله بیگی, آرزو, گلابچی, محمود, & رضازاده اردبیلی, مجتبی. (1398).
 11. تحلیل هندسه نظری و عملی و تناسبات گنبد دو پوسته گسسته مسجد جامع عباسی اصفهان. نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی, 24(4), 35-48.
 12. نمونۀ مقاله انگلیسی
 13. (حیدری و شارپلس، 2002) Heidari, S., & Sharples, S. (2002). A comparative analysis of short-term and long-term thermal comfort surveys in Iran. Energy and Buildings, 34(6), 607-614.
 14. نمونۀ مقاله فارسی ترجمه شده
 15. (صلواتی، مظاهریان و حقیر، 1400) Salavati, K., Mazaherian, H., & Haghir, S. (2021). Representation of the Demand for Legislation in the Critiques on Pre-Modern Architecture and Towns during the Constitutional Era; Case Study: The Memoirs of Eyn-al-Saltaneh, from 1300 to 1339 AH.. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 26(2), 5-15.
 16. کتاب فارسی و انگلیسی (نام خانوادگی نویسندۀ اول و نام خانوادگی سایر نویسندگان، سال، شماره صفحه یا صفحات) نام خانوادگی نویسندۀ اول، نام همان نویسنده.، و نام خانودگی نویسندۀ دوم نام همان نویسنده. (سال انتشار).
 17. عنوان کتاب. شهر: ناشر.
 18. نمونۀ کتاب فارسی (گلابچی و مظاهریان، 1388: 53-82) Golabchi, M., & Mazaherian, H. (2010). New architectural technologies. (in persian)
 19. نمونۀ کتاب انگلیسی (هرمن، 2010: 144) Diaz-Rico, L. T. (2008). A course for teaching English learners. Boston, MA: Pearson
 20. در مقالاتی که توسط دانشجویان به همراه اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران تهیه شده است، حتما می بایست عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به عنوان نویسنده مسئول مشخص شود.
 21. مقالات برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری، حتما می بایست با درج نام اساتید راهنما و مشاور ارائه گردند و درصورت عدم تمایل اساتید به درج نامشان، موضوع می بایست کتبا و با امضای استاد مربوطه به دفتر اعلام شود. همچنین درصفحه مشخصات نیز می بایست عنوان پایان نامه، رساله یا طرح پژوهشی درج شود.
 22. مقالاتی که برای چاپ در نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی پذیرفته می شوند، می بایست در سامانه همانندجوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک) ثبت و گواهی همانندجویی به دفتر نشریه ارائه شود.
 23. چنانچه مقاله‌ای خارج از ضوابط راهنمای تهیه نوشتارهای علمی نشریه به طریق مزبور باشد، قبل از ارایه به هیئت تحریریه و داوران به نویسنده برگشت داده خواهد شد.
 24. ارائه مقاله به نشریات هنرهای زیبا، صرفا از طریق ثبت نام در سامانه نشریات هنرهای زیبا و بارگذاری مقاله در سامانه است.
 25. مقالات بارگذاری شده در سامانه نشریات، از نظر شکلی و محتوایی توسط سردبیر نشریه بررسی و در صورت تایید، در فرایند داوری قرار می گیرند.
 26. تأیید نهایی نوشتارها برای چاپ در نشریه پس از نظرات داوران با هیئت تحریریه نشریه است.
 27. صحت نوشتارهای علمی با نویسنده / نویسندگان است. چاپ نوشتارهای نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی بدون ذکر مأخذ در نشریه‌های دیگر ممنوع می‌باشد.