پرسش‌های متداول

؟آیا داوری از طریق سامانه انجام می شود؟

بله. تمام مراحل ارسال مقاله، بررسی، داوری و انتشار مقالات از طریق سامانه نشریات انجام می شود.

آیا نیاز است که نسخه های چاپی برای دفتر ارسال شود؟

خیر. باتوجه به انجام کلیه امور از طریق سامانه، نیازی به ارائه نسخه چاپی نیست.

فرایند داوری چه میزان زمان نیاز دارد؟

با توجه به موضوع مقاله و داورانی که در آن زمینه صاحب نظر هستند، این فرایند متغیر خواهد بود.

آیا نیاز به پیگیری مقالات وجود دارد؟

دفتر نشریات هنرهای زیبا، هر گونه نتیجه حاصله از داوری را در اسرع وقت به اطلاع نویسنده می رساند. بنابراین نیازی به پیگیری های مکرر وجود ندارد.