نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 7
3. شناسایی بخش های رقابت پذیر منطقه ای در استان فارس

دوره 22، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 33-44

حمیدرضا بهمن پور خالصی؛ فرشاد نوریان


4. شناسایی علل عدم تحقق کاربری های پیشنهادی در طرح های توسعه شهری ایران با استفاده از نظریه زمینه‌ای

دوره 22، شماره 1، بهار 1396، صفحه 5-14

گلدیس وحیدی برجی؛ فرشاد نوریان؛ محمد مهدی عزیزی


5. کاوشی در نظام مساجد در کاربری زمین شهر و استخراج معیارهای مکانگزینی آن

دوره 19، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 39-52

فرشاد نوریان؛ حجت الاسلام محمدحسین الهی زاده؛ محمدمهدی عبدالهی ثابت