نویسنده = فرشاد نوریان
تحلیلی بر قلمرو نظری شهر هوشمند تاب آور و تدوین چارچوب کاربست آن

دوره 25، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 55-69

10.22059/jfaup.2021.329235.672671

غزاله سادات قریشی؛ حمید رضا پارسی؛ فرشاد Nourian


شناسایی بخش های رقابت پذیر منطقه ای در استان فارس

دوره 22، شماره 3، آذر 1396، صفحه 33-44

10.22059/jfaup.2018.229073.671655

حمیدرضا بهمن پور خالصی؛ فرشاد نوریان


کاوشی در نظام مساجد در کاربری زمین شهر و استخراج معیارهای مکانگزینی آن

دوره 19، شماره 3، آبان 1393، صفحه 39-52

10.22059/jfaup.2014.55403

فرشاد نوریان؛ حجت الاسلام محمدحسین الهی زاده؛ محمدمهدی عبدالهی ثابت