دوره و شماره: دوره 24، شماره 3، پاییز 1398 
6. نمای خورشیدی مدولار با مقاومت حرارتی بالا

صفحه 77-86

احمد عسکری انارکی؛ شاهین حیدری؛ بهروز محمد کاری