کلیدواژه‌ها = تهران
تعداد مقالات: 10
1. تأثیر روش‌های تأمین مالی مدیریت شهری بر حق‌بر‌شهر در کلانشهر تهران

دوره 25، شماره 1، بهار 1399، صفحه 17-29

غلامرضا کاظمیان؛ غلامرضا کامیار؛ امیرحسین معصومی فر


3. سیاست‌گذاری در بزرگ‌شهر تهران: روش‌های واکاوی دوگانۀ یکپارچگی- غیریکپارچگی

دوره 22، شماره 1، بهار 1396، صفحه 15-28

وحیده ابراهیم نیا؛ زهره عبدی دانشپور


4. تحلیل فرصت‏ها و چالش‏های توسعه دیپلماسی شهری در کلانشهرتهران

دوره 19، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 53-66

میثم بصیرت؛ سید مصطفی جلیلی


5. کاربرد تکنیک تاپسیس در رتبه‌بندی پروژه‌های طراحی شهری تهران با رویکرد سنجش تحقق‌پذیری

دوره 18، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 69-78

آرش ثقفی اصل؛ اسفندیار زبردست؛ حمید ماجدی


6. آزمون کاربرد روش چیدمان فضا در طراحی فضاهای سنتی شهری

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 5-18

سیدحسین بحرینی؛ سوده تقابن


8. آسیب‌شناسی مدیریت یکپارچه شهری در تهران از منظر سیاستگذاری و تصمیم‌گیری شهری

دوره 3، شماره 46، تابستان 1390، صفحه 27-38

غلامرضا کاظمیان؛ زهره میرعابدینی


9. جلوه های سنت و تجدد در فضاهای ورودی خانه های تهران دوره قاجار

دوره 2، شماره 44، زمستان 1389، صفحه 65-76

مینا رمضان جماعت؛ جواد نیستانی


10. شناخت کاربردی روش چیدمان فضا در درک پیکره بندی فضایی شهرها

دوره 2، شماره 43، پاییز 1389، صفحه 49-56

امید ریسمانچیان؛ سایمون بل