کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
تعداد مقالات: 8
3. سنجش کیفیت زندگی در قلمرو مسکن در بافت های فرسوده واجد ارزش تاریخی شهر اصفهان

دوره 21، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 29-38

اسفندیار زبردست؛ همایون نورائی


4. سنجش فقر شهری و ارتباط آن با دسترسی به خدمات شهری در شهر قزوین

دوره 21، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 45-54

اسفندیار زبردست؛ ، راضیه رمضانی


5. سنجش کیفیت زندگی شهری در کلانشهر تهران

دوره 19، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 5-22

عباس احمد آخوندی؛ ناصر برک پور؛ احمـد خلیــلی؛ سعید صداقت نیا؛ رامین صفی یاری


6. کاربرد مدل F’ANP در شهرسازی

دوره 19، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 23-38

اسفندیار زبردست


7. کاربرد روش تحلیل عاملی در شناسایی بافت‌های فرسوده شهری

دوره 18، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 27-42

اسفندیار زبردست؛ احمد خلیـلی؛ مصطفی دهقانی


8. بررسی پدیده پراکنده‌رویی و علل آن در شهر زنجان

دوره 1، شماره 38، تابستان 1388، صفحه 115-123

اسفندیار زبردست؛ سارا حبیبی