کلیدواژه‌ها = آسایش حرارتی
تفاوت فصلی حدود آسایش حرارتی در محلات قدیم و جدید شهر اصفهان (مطالعه موردی: محلات جلفا و مرداویج)

دوره 23، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 31-42

10.22059/jfaup.2018.255768.672006

فاطمه السادات مجیدی؛ شاهین حیدری؛ محمود قلعه نویی؛ مریم قاسمی سیچانی


دمای آسایش حرارتی مردم شهر تهران

دوره 1، شماره 38، تیر 1388، صفحه 5-14

شاهین حیدری