کلیدواژه‌ها = چیدمان فضا
تعداد مقالات: 6
1. اولویت‌بندی خیابان‌های شهری جهت ایجاد محورهای پیاده‌مدار؛ موردمطالعه شهر گز

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 87-98

فریناز ریخته گران؛ محمد جواد نوری؛ آمنه بختیار نصرآبادی


2. رابطه پیکره بندی فضایی و امنیت محیطی در سکونتگاه های غیررسمی شهر همدان

دوره 22، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 19-28

حسن سجادزاده؛ محمد سعید ایزدی؛ محمدرضا حقی


5. آزمون کاربرد روش چیدمان فضا در طراحی فضاهای سنتی شهری

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 5-18

سیدحسین بحرینی؛ سوده تقابن


6. شناخت کاربردی روش چیدمان فضا در درک پیکره بندی فضایی شهرها

دوره 2، شماره 43، پاییز 1389، صفحه 49-56

امید ریسمانچیان؛ سایمون بل