کلیدواژه‌ها = حس مکان
تعداد مقالات: 6
1. تبیین نسبت رابطه انسان و مکان در فرآیند طراحی معماری با رویکرد پدیدارشناسی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 71-80

ٌصمد نگین تاجی؛ مجتبی انصاری؛ حسن علی پورمند


3. بررسی نحوه ارتباط میان دو مفهوم حس مکان و دلبستگی به مکان در خوابگاه دانشجویان

دوره 19، شماره 1، بهار 1393، صفحه 15-22

علی اکبر حیدری؛ قاسم مطلبی؛ ، فاطمه نکویی مهر


4. نقش خاطره جمعی در باززنده سازی بافتهای شهری: ارائه راهکار در خصوص ناحیه تاریخی لاهیجان

دوره 18، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 70-79

مصطفی حسینی کومله؛ فاطمه ستوده علمباز