کلیدواژه‌ها = طراحی شهری
آزمون کاربرد روش چیدمان فضا در طراحی فضاهای سنتی شهری

دوره 3، شماره 4، دی 1390، صفحه 5-18

سیدحسین بحرینی؛ سوده تقابن


انعکاس فضای شهری در سینمای نوین ایران

دوره 2، شماره 42، تیر 1389، صفحه 13-24

راضیه رضازاده؛ حمیده فرهمندیان