نویسنده = �������������� ����������������
تعداد مقالات: 3
1. سنجش کیفیت زندگی در قلمرو مسکن در بافت های فرسوده واجد ارزش تاریخی شهر اصفهان

دوره 21، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 29-38

اسفندیار زبردست؛ همایون نورائی


2. سنجش فقر شهری و ارتباط آن با دسترسی به خدمات شهری در شهر قزوین

دوره 21، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 45-54

اسفندیار زبردست؛ ، راضیه رمضانی


3. تبیین معیارهای کلیدی فرآیند شکل‌گیری هویت مکان در توسعه شهری جدید* (مطالعه موردی: منطقه 22 تهران)

دوره 20، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 5-20

پارسا ارباب؛ محمد مهدی عزیزی؛ اسفندیار زبردست