نویسنده = ����������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی مؤلفه‌های بازشناخت اصالت در حفاظت میراث فرهنگی

دوره 19، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 77-86

سمیه فدایی‌نژاد؛ پرستو عشرتی