موضوعات = معماری
فضای پرت: واکاوی وجوه، تحلیل ساختار فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1401

10.22059/jfaup.2022.340950.672755

صالحه بخارائی


کاربست علوم شناختی درتبیین گرایشات بصری تیپهای شخصیتی در حوزه هنرومعماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

10.22059/jfaup.2023.350555.672819

سید علیرضا ناصحی؛ مهناز محمودی زرندی؛ حسین ذبیحی


مسیریابی و فضاهای درمانی: تحلیل رفتار مسیریابی در شرایط اضطرار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1401

10.22059/jfaup.2023.345692.672783

عطیه آستان بوس؛ صالحه بخارائی؛ محمد علی مظاهری تهرانی


قانونی سازی: روایتِ مشروعیت بخشی به تخلفات ساختمانی (مطالعه موردی مگامال های شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.22059/jfaup.2023.345103.672779

نیره دیاریان؛ فرشاد Nourian


برنامه ریزی شهری درمانگر استرس (نمونه مطالعاتی: ناحیه 8 منطقه 1 شهرداری تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

10.22059/jfaup.2023.339729.672749

خاطره مغانی رحیمی؛ ﻣﺼﻂﻔﻲ ﺑﻬﺰاﺩﻓﺮ؛ سمانه جلیلی صدرآباد


بازنماییِ کارکرد اجتماعیِ عزاداریِ امام حسین در معماری حسینیه‌های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

10.22059/jfaup.2023.346998.672797

سمر حقیقی بروجنی؛ سید رحمان مرتضوی باباحیدری


گونه‌شناسی ارزش‌های میراث مدرن

دوره 27، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 21-32

10.22059/jfaup.2022.341204.672758

زهرا نظیری؛ سمیه فدائی نژاد بهرامجردی


بررسی تجارب زندگی مردم در فضاهای شهری در زمان شیوع بیماری همه‌گیر کووید 19؛ مورد پژوهی: شهر رشت

دوره 27، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 61-72

10.22059/jfaup.2022.343056.672771

حمیدرضا یوسفی ماتک؛ علی اکبر سالاری پور؛ حسن احمدی؛ حمید رضا صارمی


خاستگاه تعدد گنبدخانه در مسجد جامع سمرقند (بی‌بی‌خانم)

دوره 26، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 39-51

10.22059/jfaup.2022.336646.672733

محمد حسن خادم زاده؛ امیر حسین مقتدایی


طراحی پنلهای صوتی در جداره های فضای داخلی ساختمان با الگوبرداری از سازوکار سرخسها

دوره 26، شماره 3، آذر 1400، صفحه 59-70

10.22059/jfaup.2022.309215.672522

ستاره باباخانی فرد؛ مهدیه آبروش؛ مصطفی قلی پور گشنیانی؛ آرمان محمودی اطاقوری