موضوعات = معماری
تحلیل حرارتی ساختمان در شوش مبتنی بر زیست جانوری بر مبنای روش بهینه‌سازی با الگوریتم ژنتیک چندهدفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1402

10.22059/jfaup.2023.354539.672840

صدیقه سلاطی؛ بهزاد وثیق؛ عبدالرحمن دیناروند


تبیین مفهوم ذهنیت معماریانه با بهره‌گیری از فرضیه‌ای درباب پیدایش مفهوم پیرنشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.22059/jfaup.2023.344714.672777

سمیه جلالی میلانی؛ احد نژاد ابراهیمی؛ حامد بیتی؛ علی وندشعاری


تأثیر چرخه نور روز بر معماری مسکونی متداول تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

10.22059/jfaup.2023.360120.672880

زهرا رئیسی؛ شاهین حیدری


ارزیابی اقتصادی اثرات ثبت جهانی بر توسعه گردشگری: مقایسة موردی یزد و همدان

دوره 28، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-10

10.22059/jfaup.2023.322019.672817

سارا تیمورتاش؛ پیروز حناچی؛ محمدحسن طالبیان؛ علی سرزعیم


مسیریابی و فضاهای درمانی: تحلیل رفتار مسیریابی در شرایط اضطرار

دوره 28، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 27-43

10.22059/jfaup.2023.345692.672783

عطیه آستان بوس؛ صالحه بخارائی؛ محمد علی مظاهری تهرانی


مولفه های موثر در طراحی مسکن پیش ساخته : یک مرور سیستماتیک *

دوره 28، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 63-76

10.22059/jfaup.2023.349746.672812

فاطمه رجبی پور؛ احمد اخلاصی؛ سید عباس یزدانفر


اثرگذاری طیف‌های رنگ روی احساسات کاربران فضای مسکونی و تأثیرگذاری ترجیح رنگ در آن

دوره 27، شماره 4، دی 1401، صفحه 5-16

10.22059/jfaup.2023.349274.672808

رامتین خلعتبری زمانپور؛ حامد مظاهریان؛ کتایون تقی زاده


برنامه ریزی شهری درمانگر استرس (نمونه مطالعاتی: ناحیه 8 منطقه 1 شهرداری تهران)

دوره 27، شماره 3، آذر 1401، صفحه 19-33

10.22059/jfaup.2023.339729.672749

خاطره مغانی رحیمی؛ ﻣﺼﻂﻔﻲ ﺑﻬﺰاﺩﻓﺮ؛ سمانه جلیلی صدرآباد


کاربست علوم شناختی درتبیین گرایشات بصری تیپهای شخصیتی در حوزه هنرومعماری

دوره 27، شماره 3، آذر 1401، صفحه 45-58

10.22059/jfaup.2023.350555.672819

سید علیرضا ناصحی؛ مهناز محمودی زرندی؛ حسین ذبیحی


گونه‌شناسی ارزش‌های میراث مدرن

دوره 27، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 21-32

10.22059/jfaup.2022.341204.672758

زهرا نظیری؛ سمیه فدائی نژاد بهرامجردی