کلیدواژه‌ها = خانه
تعداد مقالات: 5
2. بررسی میزان دلبستگی به مکان نسبت به سه مقیاس خانه، محله و شهر (نمونه موردی شهر شیراز)

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 95-106

علی اکبر جیدری؛ قاسم مطلبی؛ سلمان مرادیان


3. تبیین صفات تأثیرگذار خانه در شکل‌گیری دلبستگی انسان به آن {ارایۀ یک مدل فرآیند علّی}

دوره 22، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 51-62

عیسی حجت؛ فرهنگ مظفر؛ سیده پوراندخت سعادتی


5. جلوه های سنت و تجدد در فضاهای ورودی خانه های تهران دوره قاجار

دوره 2، شماره 44، زمستان 1389، صفحه 65-76

مینا رمضان جماعت؛ جواد نیستانی