نویسنده = شاهین حیدری
نمای خورشیدی مدولار با مقاومت حرارتی بالا

دوره 24، شماره 3، مهر 1398، صفحه 77-86

10.22059/jfaup.2020.126695.671172

احمد عسکری انارکی؛ شاهین حیدری؛ بهروز محمد کاری


تفاوت فصلی حدود آسایش حرارتی در محلات قدیم و جدید شهر اصفهان (مطالعه موردی: محلات جلفا و مرداویج)

دوره 23، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 31-42

10.22059/jfaup.2018.255768.672006

فاطمه السادات مجیدی؛ شاهین حیدری؛ محمود قلعه نویی؛ مریم قاسمی سیچانی


ارزیابی فنی و اقتصادی کاربرد پوشش کم‌گسیل در جدارهای نورگذر ساختمان

دوره 21، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 5-16

10.22059/jfaup.2017.61652

بهروز محمدکاری؛ شاهین حیدری؛ مهدیه آبروش