نویسنده = ������������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. بازنگری تطبیقی برنامۀ آموزش پایۀ طراحی در دورۀ کارشناسی معماری

دوره 20، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 59-72

افرا غریب‌پور؛ مارال توتونچی مقدم


3. اصطلاح‌شناسی عملکرد معماری

دوره 18، شماره 1، بهار 1392، صفحه 57-68

افرا غریب پور