امکان سنجی استفاده از دلالت‌های تربیتی سازنده‌گرایی در قالب نقد هدایتگر در آموزش دروس پایه طراحی معماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی معماری، گروه معماری، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران

2 استاد گروه معماری، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

امروزه آموزش معماری یکی از موضوعات موردتوجه در پژوهش معماری ا‌ست. از آنجا که هدف اصلی آموزش در هر رشته‌ای یادگیری است و کارگاههای طراحی پایه های اصلی آموزش معماری در دانشکده های معماری ایران هستند، فراهم آوری شرایط مناسب یادگیری، به‌ویژه در کارگاه‌های معماری، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های آموزشی/ پژوهشی در معماری به شمار می رود. با توجه به نقش انکارناپذیر کرکسیون در جهت‌دهی به طراحی معماری در کارگاه های مقدمات طراحی معماری، هدف پژوهش حاضر، بهبود و ارتقای کیفی کرکسیون از طریق استفاده از دلالت‌های سازنده‌گرایی در قالب نقد هدایتگر می‌باشد که تلاش نماید هر دانشجو را در یافتن پاسخ خود به پرسش طراحی همراهی و راهنمایی کند. این نوشتار در زمره تحقیقات کاربردی به شمار می‌رود و از روش تحقیق کیفی و از ابزار دلفی استفاده می‌کند. داده‌اندوزی در این پژوهش، مبتنی بر روش اسنادی و برداشت‌های میدانی بوده است. نتیجه تحقیق ارائه‌دهنده راهکارهایی از مجموعه دلالت‌های تربیتی نظریه سازنده‌گرا در قالب 6 باب اصلی (شامل؛ بازتعریف نقش‌ها - ارتقا ابزار و مهارت‌ها – توجه به تمایزات فردی دانشجویان- مواجهه با فرایند و پاسخ های ناصحیح - ساخت و پرداخت ذهنی- ارزیابی و سنجش) در پیشبرد نقد هدایتگر در کارگاه طراحی معماری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the possibility of using constructive educational implications in teaching basic architectural design courses

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Hoornaz Vahabi 1
  • Isa Hojjat 2
1 PhD Candidate of Architecture, Department of Architecture, Kish international Campus, University of Tehran, Kish, Iran.
2 Professor, Department of Architecture, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Nowadays it is accepted that education in architecture, is one of the topics of interest in architectural research. Since the main purpose of education in any field, is providing appropriate learning conditions, and in Iranian architecture schools, architectural education is based on design workshops, this type of research can be argued to be among the most important concerns in architecture. Due to the multidimensional nature of architecture and its relationship with different fields of knowledge, the method of teaching architectural design, compared to other disciplines, requires different needs and special approaches. Especially since design issues do not have a simple and recognizable structure and according to researchers, are ill-structured. This means that architectural design issues cannot easily and completely be defined and designers are always faced with a great deal of ambiguity at the start of a project. Therefore, it is important to focus on what is going on in the form of "design based on desk criticism" in Iranian schools of architecture. Desk criticism, are usually called as “Correction” in faculties of art and architecture. A review of the available sources shows that the traditional way of “correction” in architecture schools is struggling with failures and inefficiencies. Due to its pivotal role, in direct and face-to-face interaction with students, and its other effects, it should try not to ignore the significant differences of students in their distinguished backgrounds. Some experts believe that a good set of corrections should be managed to guide each student in finding his or her personal and distinctive answer to the design question. This study tries to examine educational theories, in the field of educational psychology, to maintain appropriate implications to achieve the components of an effective correction method which in this article is called "guiding critique". This paper can be considered as a qualitative applied research. Data collection in qualitative research utilizes data resources, documentary studies, observations (intervening and non-intervening), in-depth interviews, fieldwork, and if necessary, case studies. The Delphi technique has also been used for predictions. The necessary steps for this included defining the research problem, determining the necessary characteristics of the participants, identifying the candidates for participation and inviting them, determining important factors in consultation with panel members, determining the importance of the factors from the members' point of view and reducing the number of factors, determining the order of importance of the factors and continuing until there is a consensus among them. The result of the research provides multiple solutions from the set of educational implications of constructivist theory in the form of six main chapters in advancing the "guiding critique" in the architectural studio. These chapters included: mental structure, considering distinctions, redefining roles, focus on mistakes, tools, evaluation and measurement.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching Architectural Design
  • Desk Criticism
  • Guiding Critique
  • Educational Implications of Constructivism
Delbecq, A L, A H Van de van, و D H Gustafson. 1986. Group Techniques for Program Planning: A guide to nominal group and Delphi Processes. wisconsin: Green Briar press.
Fraser, Barry. 2015. “Classroom Learning Environments.” در Encyclopedia of Science Education, توسط R Gunstone, 154-157. Springer.
Jonassen, David H. 1999. “Constructivist learning environments on the web: engaging students in meaningful learning.” در THE EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE AND EXHIBITION. SINGAPORE.
Kurt, Sevinç. 2009. “An analytic study on the traditional studio environments and the use of the constructivist studio in the architectural design education.” Procedia - Social and Behavioral Sciences 401-408.
Slavin, Robert E. 2006. Educational Psychology: Theory and Practice. Pearson.
ابوالقاسم حسینی, سمیه سادات, و سید عباس یزدانفر. 1390. “تجربه کارگاه طراحی معماری یک.” چهارمین همایش آموزش معماری. تهران: دانشگاه تهران.
آراد, شهرزاد. 1390. “بررسی تاثیر رویکرد آموزش اکتشافی در نظام آموزش معماری در دانشگاهای ایران.” چهارمین همایش آموزش معماری. اسلامی, سید غلامرضا, و مهرزاد یالپانیان. 1390. “مطالعه تحلیلی کارگاه طراحی سنتی و ساختارگرا در آموزش طراحی معماری.” چهارمین همایش آموزش معماری.
آهنگر عزیزی, بابک, قاسم مطلبی, و ژیلا رضاخانی. 1399. “طراحی به مثابه حل مسئله؛ مدلی مبتنی بر سوابق طراحی.” نشریه علمی و معماری و شهرسازی ایران 21-33.
اولسون, متیو اچ, و بی آر هرگنهان. 1396. مقدمه ای بر نظریه های یادگیری. با ترجمه علی اکبر سیف. تهران: نشر دوران.
باستانی, مهیار, و سیدامیرسعید محمودی. 1398. “سبکهای یادگیری و تفکر قیاسی در فرآیند طراحی معماری.” هنرهای زیبا 71-84.
باقری, حسین, و کریم مردمی. 1390. “آموزش خلاقیت و جایگاه شناخت و پژوهش در آن.” چهارمین همایش آموزش معماری.
بلادی ده بزرگ, سید احسان, محمد هادی کابلی, و علی اکبر حیدری. 1398. “بررسی نقش شیوه ی آموزش دانشجویان بر ارتقاء میزان خلاقیت آنها(نمونه موردی،دانشجویان درس درک وبیان محیط در رشته مهندسی معماری).” نشریه علمی_پژوهشی 581_592.
جردن, آن, اوریسون کارلیل, و آنیتا استاک. 1398. رویکردهای یادگیری (نظریه و کاربست). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
حجت, عیسی. 1383. “آموزش خلاق؛ تجربه 1381.” هنرهای زیبا 25-36.
حجت, عیسی. 1382. “آموزش معماری و بی ارزشی ارزش ها.” هنرهای زیبا 63_70.
حجت, عیسی. 1381. “حرفی از جنس زمان: نگاهی نو به شیوه های آموزش معماری در ایران.” هنرهای زیبا 50-58.
—. 1393. سنت و بدعت در آموزش معماری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
—. 1393. مشق معماری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
حجت, عیسی. 1391. “معماران کوچک: آموزش معماری از آموزش سینه به سینه تا آموزش شانه به شانه.” فصلنامه آموزش مهندسی ایران 37-53.
حجت, عیسی, و حمیدرضا انصاری. 1389. “بازاندیشی در رفتار های آموزشی معماری بر پایه آسیب شناسی آموزش متوسطه.” نشریه هنرهای زیبا_معماری و شهرسازی 15-25.
حسینی, الهه سادات, محمدمنصور فلامکی, و عیسی حجت. 1399. “تبیین الگوی فرایند طراحی فردمحور و مدل آموزش طراحی معماری بر مبنای تفاوت های شناختی یادگیرندگان.” هویت شهر 43-58.
حسینی, سیده روناک, سید غلامرضا اسلامی, و حمید ماجدی. 1395. “تدوین اصول رویکرد درون زا در آموزش معماری.” مدیریت شهری 155-176.
حسینی, مریم, سید باقر حسینی, و فرهنگ مظفر. 1400. “تأثیر داوری همراه با تأمل در ارتقاء کیفیت یادگیری دانشجویان معماری.” هنرهای زیبا 17-23.
خاک زند, مهدی, فرهنگ مظفر, محسن فیضی, و مریم عظیمی. 1388. “قیاس بصری و جایگاه آن در آموزش خلاق طراحی معماری.” فناوری و آموزش (فناوری و آموزش) 153_162.
خاکی قصر, آزاده, و حسین پور مهدی قایم مقامی. 1397. “تجربه آموزشی طراحی عناصر معماری با نگاه جزء کل بین.” هنرهای زیبا 81-94.
خاکی قصر, آزاده, و حسین پور مهدی قایم مقامی. 1397. “تحلیل یک تجربه آموزشی در دروس پایه معماری(مرجعیت طبیعت در تمرین رجوع به گل آفتابگردان).” هنرهای زیبا 93-104.
خاکی قصر, آزاده, و حسین پورمهدی قایم مقامی. 1390. “پرسش از توصیف کلامی یک مکان در تربیت دانشجویان معماری.” چهارمین همایش آموزش معماری . تهران: دانشگاه تهران.
خواجه پور, هومن, محمودرضا ثقفی, شهاب کریمی نیا, و مرضیه پیراوی ونک. 1400. “روش ها و معیارهای ساختاری تاثیرگذار در آموزش معماری ایران.” مطالعات هنر اسلامی.
دستغیب پارسا, مریم , وحید شالی امینی, و ویدا نوروزبرازجانی. 1400. “ارائه راهبردی نظری جهت ایجاد محیط آموزش دانشگاهی رویدادمحور رشته معماری با کاربست نظریه ساخت گرایی.” پژوهش های معماری نوین 7-24.
دیناروند, عبدالرحمان, حمید ندیمی, و علی علایی. 1396. “پرورش نوآموزان معماری با بهره گیری از رویکرد یادگیری مشارکتی همیارانه.” صفه 5-18.
رضایی آشتیانی, سیما, و جمال الدین مهدی نژاد. 1398. “ارائه الگو ارزشیابی آموزشی مبتنی بر معیار در آتلیه های طراحی معماری.” نشریه علمی_پژوهشی فناوری آموزش 441_458.
زندی محب, آرزو, امید دژدار, و غلامرضا طلیسچی. 1399. “تدوین چارچوب مفهومی آموزش دانشجویان مبتدی در کارگاه های مقدمات طراحی معماری؛ تحلیل محتوا کیفی.” مطالعات محیطی هفت حصار 5-22.
سادات حسینی, الهه, محمد منصور فلامکی, و عیسی حجت. 1398. “نقش تفکر خلاق و سبک های یادگیری در آموزش طراحی معماری.” اندیشه معماری 125_140.
سامه, رضا, و عباسعلی ایزدی. 1393. “سازوکار داوری و سنحش طراحی در آموزش معماری پیشنهاد مدلی برای ارزیابی فرآیند و ارزشیابی طرح در تعامل استاد و دانشجو.” نشریه علمی پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران 1-13.
سپهری, یحیی, و عیسی حجت. 1399. “نظام آموزش آتلیه ای دانشکده ی هنرهای زیبا شرح برنامه ی آموزش طراحی معماری در دهه 1330 و 1340.” هنرهای زیبا 5-15.
سردشتی, سهراب, مینو شفائی, و فرهنگ مظفر. 1398. “بگارگیری آموزش انتقادی در نظام آموزش معماری (مطالعه موردی:کلاس طرح 1 معماری کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گرگان).” نشریه علمی_پژوهشی فناوری آموزش 709_725.
سلیمانی, مریم, و حمید ندیمی. 1398. “تبیین عوامل مؤثر بر خودانگیختگی دانشجویان معماری در کارگاه طراحی براساس تئوری داده بنیاد.” هنرهای زیبا 5-17.
سیف, علی اکبر. 1393. روان شناسی پرورشی نوین. تهران: نشر دوران. شریعت راد, فرهاد, و پریسا پورابریشمی. 1400. “منابع ایده پردازی معماری و سهم هر یک در فرآیند طراحی دانشجویان و معماران.” هنرهای زیبا 69-77.
شریعت راد, فرهاد, و حمید ندیمی. 1390. “بررسی راهبرد های طراحی معماران ایرانی در قیاس با مدل عمومی راهبرد اخلاق در طراحی.” چهارمین همایش آموزش معماری.
شریعت, فرهاد. 1390. “در جستجوی راهکارهایی جهت ارتقاء آموزش در کارگاه طراحی معماری.” چهارمین همایش آموزش معماری. شریف, حمیدرضا. 1393. “تعامل مدرس و دانشجو درکارگاه طراحی معماری.” آموزش مهندسی ایران 23-38.
شفایی, مینو. 1397. “نقش آموزش بازی محور در آموزش طراحی معمار:(نمونه موردی:طرح معمار یک کارشناسی).” نشریه علمی_پژوهشی فناوری آموزش 121_131.
شیعه, اسماعیل , سیدعبدالهادی دانشپور, و مریم روستا. 1396. “تدوین مدل شاخص های مکانی پایداری اجتماعی به کمک روش دلفی و تکنیک شانون.” معماری و شهرسازی آرمانشهر 119-129.
صادقی فرشته, رویا, امید دژدار , سارا جلالیان, و حسین اردلانی. 1399. “آسیب شناسی آموزش در کارگاههای معماری با رویکردی سازنده گرا به ماهیت دانش طراحی.” هنرهای زیبا 43-54.
صادقی, مرجان, حجت الله رشید کلویر, اکبر عطادخت, و حسن اکبری. 1400. “نقش خودکارآمدى و انگیزش تحصیلى درپیش بینى خلاقیت دانشجویان معمارى.” هنرهای زیبا 53-60.
صالحی منش, فاطمه, و حمیده حضرتی. 1390. “نگاهی به آموزش معماری با رویکرد مبتنی بر نظریه هوش های چندگانه.” چهارمین همایش آموزش معماری.
صداقتی , عباس, و عیسی حجت. 1398. “محتوای آموزش معماری در ایران و میزان موفقیت دوره کارشناسی در انتقال محتوا.” نشریه مطالعات مطالعات معماری ایران 91-111.
صداقتی, عباس, و عیسی حجت. 1398. “واکاوی برنامه درسی کارشناسی ارشد پیوسته و کارشناسی ارشد نا پیوسته معماری و مقایسه میزان انطباق آنها بر مولفه های آموزش معماری.” نشریه علمی_پژوهشی فناوری آموزش 101_119.
صدرام, وحید, و حمید ندیمی. 1394. “نقش دست نگاری استاد در آموزش طراحی.” صفه 5-17.
طلیسچی, غلام رضا, عباسعلی ایزدی, و علیرضا عینی فر. 1391. “پرورش طراحی طراحان مبتدی معماری.” هنرهای زیبا_معماری شهرسازی 17_28.
علی الحسابی, مهران, و سعید نوروزیان ملکی. 1388. “تجربه آموزش طراحی در مدارس معماری.” نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش 323-336.
علیدوستی, سیروس. 1385. “روش دلفی؛ مبانی، مراحل و نمونه هایی از کاربرد.” فصلنامه مدیریت و توسعه 8-23.
عمید, حسن. 1358. فرهنگ فارسی عمید. تهران: آگاه. غریب پور, افرا. 1398. “سنجش امکان توجه به مولفه های فرهنگی در آموزش دوره پایه طراحی معماری.” هویت شهر 5-20.
غریب پور, افرا, و مارال توتونچی مقدم. 1395. “ارزیابی برنامه های آموزش معماری دوره کارشناسی ایران از منظر توجه به مولفه های فرهنگی.” مطالعات معماری ایران 141-160.
غریب پور, افرا, و مارال توتونچی مقدم. 1394. “بازنگری تطبیقی برنامه آموزش پایه طراحی در دوره کارشناسی معماری.” نشریه هنر های زیبا_معماری و شهر سازی 59_72.
فاطمی, سیده شبنم, و امیر عطایی فر. 1395. “نقدی بر سرفصل درسی رشته معماری داخلی از طریق بررسی تطبیقی کارشناسی پیوسته با کاردانی و کارشناسی حرفه ای ناپیوسته معماری داخلی.” کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی.
فرضیان, محمد, و عاطفه کرباسی. 1393. “دست ساخته‌ها ـ تجربه شخصی» یادگیری از راه ساختن در آموزش معماری.” هنرهای زیبا 87-96.
فیضی, محسن, و ساحل دژپسند. 1397. “واکاوی سبکهای یادگیری دانشجویان برای ارتقای آموزش معماری.” مطالعات معماری ایران 149-170.
کریمی مشاور, مهرداد. 1387. “جایگاه دانشجویان در فرآیند آموزش طراحی معماری.” سومین همایش آموزش معماری. تهران: دانشگاه تهران. 399-410.
کرباسی, عاطفه, و وحید صدرام. 1395. “تعلیم معمار یا تربیت معمار: تاملی در رسالت زمانمند مدرس طراحی معماری.” صفه 5-20. کریمی مشاور, مهرداد. 1391. “رابطه سبک‌های یادگیری و عملکرد دانشجویان در کارگاه طراحی معماری.” باغ نظر 3-12.
کلامی, مریم, و محمدصادق فلاحت. 1397. “راهبردهایی برای تربیت مندسازی نظام آموزش معماری در ایران.” نشریه گروه معماری دانشگاه زنجان 41-54.
گانیه, رابرت میلز. 1394. شرایط یادگیری و نظریه آموزشی. با ترجمه جعفر نجفی زند. تهران: رشد.
لعل بخش, عترت, وحید قبادیان, و شادی عزیزی. 1398. “مدل آموزش طراحی معماری مبتنی بر تفکر مشارکتی و تعاملی در ایران.” فناوری آموزش 649-659.
محمودی, امیر سعید. 1381. “چالش های آموزش طراحی معماری در ایران _بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان.” هنرهای زیبا 70-79. محمودی, سید امیرسعید, و مسعود ناری قمی. 1395. “اهمیت بکارگیری دانش تجربی در آموزش معماری.” هنرهای زیبا 53-66.
مطیعی, بابک, فاطمه مهدیزاده سراج, و قادر بایزیدی. 1397. “رهیافتی بر آموزش پویا و هدفمند دروس پایه معماری.” نشریه علمی_پژوهشی فناوری آموزش 325_337.
معماریان, حسین. 1390. “روشهای نوین دانشجو محور در آموزش مهندسی.” آموزش مهندسی ایران 1-21.
معین, محمد. 1392. فرهنگ فارسی. تهران: انتشارات امیرکبیر. ممتحن, مهدی, و مسعود ناری قمی. 1397. “رویه های تربیتی در گونه های آموزش معماران؛مطالعه موردی:بررسی گزینه های آموزشی پیشنهاد شده دهه ی اخیر(1386_96) در دانشگاهای معماری ایران.” معماری وشهرسازی(هنرهای زیبا) 53_68.
منصورنژاد, هانی. 1396. “ارتباط آموزش معماری و رجحان فکری دانشجویان.” صفه 35-48.
مهردوست, الهام, احمد امین پور, و حمید ندیمی. 1398. “مدل کاربرد نقد جهت بهره گیرى از پیشینه ها در آموزش و طراحى معماری.” هویت شهر 33-44.
موسوی, سید محسن, محمودرضا ثقفی, فرهنگ مظفر, و صمد ایزدی. 1398. “دستیابی به الگوی آموزشی مؤثر در آموزش معماری.” آرمانشهر 103-114.
مولانایی, صلاح الدین, و سارا سلیمانی. 1390. “روش های رویکرد نوین تدریس در معماری بر پایه الگو ها و نظریه های جدید آموزش 3.” چهارمین همایش آموزش معماری.
میرریاحی, سعید. 1387. “تأملی بر شیوۀ ارزشیابی و داوری در دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه آدلاید استرالیا.” صفه 43-50. میرریاحی, سعید. 1388. “سنجش مهارتهای طراحی در آموزش معماری.” صفه 61-68.
ندیمی, حمید. 1389. “روش استاد و شاگردی از نگاه دیگر.” نشریه هنرهای زیبا_معماری و شهر سازی 27_36.
نقدبیشی, رضا, شهیندخت برق جلوه , سید غلام رضا اسلامی, و حامد کامل نیا. 1395. “الگوی آموزش معماری بر اساس نظریه قابلیت های محیطی گیبسون.” هویت شهر.
هادیان, محمد, و حسنعلی پورمند. 1393. “طرح مایه در معماری؛ یک ضرورت در فرایند طراحی و چالش های آموزش ان در دانشکده های معماری.” دوفصلنامه هنرهای کاربردی 73-80.
هاشم پور, پریسا, معصومه احمدی, و حمید ندیمی. 1398. “کاربرد هوش عاطفی در فرایند آموزش طراحی معماری،جستاری در الزامات رشته ی معماری از حیث مهارت های عاطفی.” نشریه علمی_پژوهشی فناوری آموزش 581_592.