ارزیابی رابطه آموزش دانشگاهی و فعالیت حرفه‌ای در رشته‌های معماری و شهرسازی نمونه تفصیلی: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر

2 دانشگاه صنعتی دورتموند

چکیده

وجود فاصله میان آموزش دانشگاهی و فعالیت حرفه‌ای در رشته‌های معماری و شهرسازی در ایران مسئله‌ای جدی و رو به رشد است. مطالعه دقیق این فاصله، علل و وجوه مختلف آن و همچنین ارزیابی صحیحی از انتظارات و رویکردهای طرفین، لازمه اصلاح وضع موجود و دستیابی به فضای عمومی سالم در این رشته‌ها است. ابتدا عمق آسیب موجود، وجوه و دلایل مختلف آن و اهمیت تلاش برای اصلاح آن از مصاحبه با صاحبنظران حرفه و برخی مسئولین ارگان‌های دولتی و دانشگاهی روشن می‌شود. سپس ارزیابی دقیقی از وضعیت دانش‌آموختگان، با ارائه پرسش‌نامه‌ای در دفاتر حرفه‌ای انجام می‌شود، که نتایج آن به صورت قیاسی با پرسش موازی از دانشگاه، در محدوده اساتید و دانشجویان، و نگاهی به فضاهای آموزشی و حرفه‌ای در کشورهای دیگر مورد بررسی تفسیری قرار می‌گیرد. در نتیجه این پرسش مشخص می‌شود که بیشترین مشارکت دانش‌آموختگان این رشته‌ها در فعالیت حرفه‌ای در تهیه مدارک است و از سطح تخصصی پایین‌تری نسبت به کشورهای دیگر برخوردار است، توانمندی دانش‌آموختگان از نظر دانشگاه نزدیک به متوسط و از نظر حرفه‌، به خصوص در زمینه دانش فنی و اجرایی و دانش علمی و حقوقی، بسیار ضعیف است و همچنین مهمترین معیارهای دفاتر بر خلاف کشورهای دیگر بر موضوعات اخلاق و انگیزه متمرکز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Relationship Between Education and Professional Activity in Architecture and Urban Planning Detailed study: School of Architecture and Urban Planning, University of Art

نویسندگان [English]

  • Punik Simoni 1
  • Maryam Abbasi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Art
2 TU Dortmund
چکیده [English]

The gap between education and the profession is one of the serious obstacles in architecture and urban planning in Iran. This study investigates this gap, by using the interview and questionnaire techniques, asking faculty members, students, professionals, and head members of related organizations. The research first studied the School of Architecture and Urban Planning in the University of Art. The research area was expanded after that including the most universities of Iran.
The studies of the relationship between the profession and university in architecture and urbanism indicate, there is a significant gap based on the interview and questionnaire results of both communities. To reduce this gap, both sides must strive, while the professionals and faculty members look at the issue from different perspectives.
The evaluation of graduates' collaboration in professional activities, indicates that graduates do not have the necessary efficiency in entering most professional activities and are mainly engaged in drawing and documentation. Studies show that the universities not only do not fulfill the mission of determination the professional path but also concede education to the profession. The experience of the world's top universities shows that they positively manage their reciprocal relationship with professional organizations in this field by accepting each other's demands credibility.
This study illustrates that the professionals evaluate graduates' ability, in different fields of education, clearly much lower than the university members. Both parties agree on a general issue but there is a significant difference in an accurate assessment of the situation. "Software skills" training, which has received relatively low points from students, is known as the only strength of graduates in the profession. The faculty members gave the lowest mark to the fields of " Scientific and Legal Knowledge", but the professionals evaluated it even lower as well as the field of "Technical and Executive Knowledge" and "Up-to-Date and Technological Knowledge". The most consensus of the two sides is in the approximately positive evaluation of the fields of the "Drawing and Hand Sketch Skills", "Research Skills" and "Theoretical, Artistic and Philosophical Insights". The final judgment about the importance and efficiency of education in these areas needs wider perspective and cannot be discussed fully in this study. It seems that the lack of empowerment of students based on professional demands and making excess capabilities in the university led to a supply and demand system, which is mainly managed by a third party, motivated by income. In a similar situation, in other countries, the university in cooperation with the profession manages this gap.
Furthermore, the importance of factors related to motivation, discipline, and ethics is clear in evaluating the profession's criteria for the recruitment of the graduates. These areas are currently outside of the official focus of universities. In comparison, other countries in these criteria focus on scientific issues and a higher level of professional expectations.
In general, the relationship between university and profession in Iran requires serious and careful attention and extensive research and operations; It demands action by both parties to reduce the gap and increase efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture
  • Urban Planning
  • University
  • profession
  • Educational evaluation
اسلامی، غلامرضا (1392)، درس گفتار مبانی نظری معماری، عینکمان را خودمان بسازیم، نشر علم معماری، تهران.
حجت، عیسی (1391)، مشق معماری، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
رستمی نجف‌آبادی، مصطفی و جهانبخش، عباس (1392)، راهکارهای ارتقای نقش دروس فنی در توان حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان کارشناسی معماری، نشریه مطالعات تطبیقی هنر، دوره 3 شماره 6، صص 99 - 111.
سرمد، زهره، بازرگان، عباس و الهه حجازی ( 1395)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، نشر آگه، تهران. 
شریعت راد، فرهاد و مهدوی چور، حسین (1387)، ارزیابی نقش درس ظرح معماری 4 در توان حرفه ای دانش آموختگان معماری دانشگاه یزد، نشریه هنرهای زیبا، شماره 36، صص 22 49-57.
فرضیان، محمد و کرباسی، عاطفه (1393)، تجربه‌ای در افزایش کیفیت آموزش معماری، کسب مهارت در آشنایی با مراتب اجرایی ساختمان، پنجمین همایش آموزش معماری، دانشکده معماری دانشگاه تهران، تهران.
کاملی، محسن، عظمتی، حمیدرضا و رمضی فرزانه (1395)، نقش دانش طراحی معماری در توانبخشی حرفه ای مهندسان معماری، نشریه فناوی آموزش، دوره 11، شماره 1، صص 71 – 80. 
گروت، لیندا و وانگ، دیوید (1394)، روش‌های تحقیق در معماری، مترجم علیرضا عینی‌فر، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
لنگ، جان (1390)، آفرینش نظریه‌های معماری، مترجم علیرضا عینی‌فر، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
لیتکوهی، ساناز، لیتکوهی، ساچلی و قربانی، علی (1387)، بررسی وضعیت حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان معماری، نقش آموزش‌های آکادمیک در آماده‌سازی حرفه‌ای دانشجویان، سومین همایش آموزش معماری، دانشکده معماری دانشگاه تهران، تهران. 
مستغنی، علیرضا و بیتی حامد (1393)، بررسی محتوای درس مصالح ساختمانی در حوزه دروس فنی در برنامه آموزشی دوره کارشناسی معماری با تاکید بر تربیت فارغ التحصیلان معماری با توانایی مشارکت در پروژه های اجرایی، پنجمین همایش آموزش معماری، دانشکده معماری دانشگاه تهران، تهران.
مفیدی، محمدرضا (1396)، روش تحقیق در معماری، فرآیند تدوین پروپوزال، پایان‌نامه، مقاله، انتشارات سیمای دانش، تهران.
ناری قمی، مسعود (1390)، دیدگاه هنجاری هنرجویان رشته نقشه‌کشی معماری در مورد معماری و جایگاه آن: نمونه موردی شهر قم، نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، شماره 46، صص 63-74. 
ناری قمی، مسعود و بحرینی، حجت الله (1397)، جایگاه میانی در نظام حرفه‌ای معماری و ساختمان (مطالعه موردی: دفاتر نظام مهندسی شهر قم)، ماهنامه باغ نظر، شماره 15 (66)، صص 15-28.
 
برنامه‌های درسی مصوب وزارت علوم، برگرفته در تاریخ بهمن 1397 از نشانی اینترنتی :
برنامه درسی کارشناسی شهرسازی مصوب 7/8/91 ، برنامه درسی کارشناسی مهندسی معماری مصوب 18/12/92 دانشگاه تهران، برنامه درسی کارشناسی ارشد معماری مصوب 18/12/92 دانشگاه تهران، برنامه درسی کارشناسی ارشد معماری و انرژی مصوب 12/9/91، برنامه درسی کارشناسی ارشد معماری داخلی مصوب 23-4/92، برنامه درسی کارشناسی معماری داخلی 31/6/92، برنامه درسی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت مصوب 16/4/92، برنامه درسی کارشناسی ارشد طراحی شهری مصوب 23/4/92، برنامه درسی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری مصوب 23/4/92 ، برنامه درسی دکتری شهرسازی مصوب 23/4/92 ، برنامه درسی دکتری معماری مصوب 8/12/72
اطلاعیه‌های فرصت‌های شغلی، بر گرفته در تاریخ اردیبهشت 1398 از نشانی‌های اینترنتی :
اطلاعات رده بندی دانشکده‌ها و دانشگاه‌های معماری و شهسازی برگرفته در تاریخ خرداد 1398 از نشانی اینترنتی: https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2019/architecture
اطلاعات آموزش‌های تکمیلی دانشگاه‌های پیشرو در دنیا بر گرفته در تاریخ خرداد 1398 از نشانی‌های اینترنتی: