نقاط عطف در گرایش به سمت معماری غرب در ساختمان های تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/jfaup.2009.68364

عنوان مقاله [English]

Turning points toward western architecture in the buildings of tehran