انعطاف پذیری اثر معماری: ریشه ها و آسیب ها در دوران معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/jfaup.2009.68362

عنوان مقاله [English]

Felexibility in contempoaray architecture: Roots and pathologies