تحلیل عملکرد حرارتی- رطوبتی پوسته ساختمان با دو روش پایدار و ناپایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/jfaup.2009.68361

عنوان مقاله [English]

Hygrothermal performance of building envelope