نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش آفرینی تفکر روایت محور و فرصت‌های آن در کارگاههای آموزش طراحی معماری

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 85-100

حمید ندیمی؛ سمیه شریف زاده؛ زکیه السادات طباطبایی لطفی