نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. سبک‌های یادگیری و تفکر قیاسی در فرآیند طراحی معماری

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 71-84

مهیار باستانی؛ امیر سعید محمودی


2. روش‌های خلق ایده و کانسپت در فرآیند طراحی معماری

دوره 23، شماره 1، بهار 1397، صفحه 5-18

امیر سعید محمودی؛ مهیار باستانی