نویسنده = ������������������������� ����������
تدبیر چارچوب مدیریت دانش برای سیاست‌گذاری یکپارچه در کلان‌شهر تهران

دوره 19، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 57-70

10.22059/jfaup.2014.55378

زهره عبدی دانشپور؛ وحیده ابراهیم‌نیا؛ ئه‌سرین محمودپور