نویسنده = ���������� ��������
ترجیحات بصری معماران و غیر معماران در ارزیابی عناصر فیزیکی نماهای آپارتمانهای مسکونی میان مرتبه در تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22059/jfaup.2022.325269.672641

محبوبه سادات مرتضوی راوری؛ فاطمه مهدیزاده سراج؛ محسن فیضی


برداشت صحیح از نمونه ها در ایده پردازی معماری

دوره 21، شماره 3، آذر 1395، صفحه 81-90

10.22059/jfaup.2016.61104

لیلا علی پور؛ محسن فیضی؛ اصغر محمد مرادی؛ غلامرضا اکرمی