نویسنده = ���� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفه‌های تاب‌آوری کلان‌شهر تبریز

دوره 18، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 33-42

محمدرضا فرزاد بهتاش؛ محمدعلی کی نژاد؛ محمدتقی پیربابایی؛ علی عسگری