نویسنده = ������������ ������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل محیط سیاست‌گذاری کلان طرح راهبردی-ساختاری (جامع) تهران

دوره 21، شماره 1، بهار 1395، صفحه 29-40

سید مصطفی جلیلی؛ غلامرضا کاظمیان


2. تحلیل فرصت‏ها و چالش‏های توسعه دیپلماسی شهری در کلانشهرتهران

دوره 19، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 53-66

میثم بصیرت؛ سید مصطفی جلیلی