نویسنده = ������ �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. رهنمودهای طراحی برای ساختارهای جدید در زمینه¬ی تاریخی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-15

یلدا شاه تیموری؛ حامد مظاهریان