نقش شهرسازی (نظریۀ محیطی) در پیشگیری از رفتارهای ناهنجار شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/jfaup.2018.68328

عنوان مقاله [English]

The urban planning for prevention of urban crime