آستانه های تراکم جمعیتی در محلات شهرهای جدید نمونه موردی: شهر جدید پردیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/jfaup.2018.68324

عنوان مقاله [English]

Population Density Thresholds in New Towns Neighbourhoods: The Case of Pardis New Town, Tehran