بررسی فناوری اقلیمی در گنبد سلطانیه زنجان با نرم افزار ECOTECH

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/jfaup.2018.68321

عنوان مقاله [English]

Climatic Technology of Soltanieh Dome Studying on Absorbing Solar Radiation By Ecotech Software