طراحی معماری با پیش بینی مجزاسازی و نصب مجدد اجزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/jfaup.2018.68318

عنوان مقاله [English]

Architectural Design Considering Deconstruction and Reinstallation of Components