مروری بر سازه های تنسگریتی( کش بستی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/jfaup.2018.68317

عنوان مقاله [English]

A sorvey on tensegrity structures with the emphasis on atchitecture