مولدها و پردازشگرها در فرایند طراحی معماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/jfaup.2018.68315

عنوان مقاله [English]

processors and generators in architectural disign process