نقش مصالح پیاده راه بر خرداقلیم فضاهای باز – تحقیق میدانی در محوطه دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده معماری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 کارشناس ارشد معماری، محقق آزاد، تهران

چکیده

کفس­ازی معابر نقش مهمی در کنترل جزیره گرمایی در زیر لایه تاج شهر دارد. آگاهی از ویژگی­های مختلف کفپوش که موجب کاهش اثر جزیره گرمایی می­شود، یکی از راهکارهای مفید و کارآمد در کنترل شرایط گرمایی فضاهای باز است. این مقاله به منظور روشن شدن اهمیت نقش کفپوش­ها در کنترل دمای محیط فضاهای باز، ضمن معرفی ویژگی­های اصلی سطوح روکار، اثر مصالح مختلف به کار­رفته در کفپوش معابر پردیس دانشگاه کاشان را بررسی می­کند. به کمک دستگاه هواشناسی همراه، دستگاه دمای تر کروی(WBGT) و دوربین مادون قرمز، دمای محیط و دمای سطح در دو لایه اقلیم خرد و اقلیم محلی برداشت شده و با انتخاب نمونه­هایی از روکارهای مختلف در مکان­های با سایبان و بدون سایبان در دو فصل گرم و سرد سال، شرایط موجود مطالعه شده است. در خاتمه، اثر سایبان بر کاهش تابش معکوس شبانه و تعدیل شرایط گرمایی، اثر سطوح سبز به عنوان سطوح کاهنده گرما، اثر سطوح تیره اسفالت و سطوح خاکی واقع در مکان­های وسیع بدون سایبان، همچنین اثر سطوح خیس و نشت­پذیر بر دمای محیط و تعدیل شرایط گرمایی در دو فصل گرم و سرد کاشان معرفی شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Outdoor Microclimate and Pavement Material - Case Study in University Site

نویسندگان [English]

  • Mansoureh Tahbaz 1
  • Shahrbanoo Djalilian 2
1 Associate Professor, School of Architecture and Urban Planning, Shahid Behesti University, Tehran
2 March., Independent Researcher, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Pavement materials have great impact on heat island control under the urban canyon layer. Understanding the properties of pavement materials can help to reduce the heat island effect. Introducing the main properties of pavement surfaces affecting sol-air temperature and mean radiant temperature - such as albedo, permeability, conductivity, thickness, emissivity, irradiation and convective air flow – is the main scope of this article. The result of an outdoor microclimate case study that was done in the site of Kashan University in summit summer and winter is introduced in this regard. Using climatology equipment`s such as portable weather station, Wet Bulb Globe Temperature and infrared camera, the local and microclimate weather condition and surface temperature was measured in shaded and sunny walkways with different pavement surfaces. A weather station was fixed on the roof of a building in the site to represent the local climate condition. A portable weather station and other equipment`s where moved in the walkways in different paths of the university site. The data of surface temperature, mean radiant temperature, dry bulb temperature and Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) in different points of the walkways were gathered in morning, noon and afternoon in two days of hot summer and cold winters. The observed points where chosen according to their different conditions such as coffee shops, rest places, bus stations, building entrances and so on. the gathered data were analyzed using Microsoft excel and were compared with heat stress cards of WBGT to show thermal condition for pedestrians. The information of each observed point is presented in tables to show the place condition, time and date of observation, weather temperature, surface temperature of the surrounding materials, and Local climate temperature at the observed time in each place. the results show the important effect of the sunlit pavement surfaces to increase ambient temperature comparing with local temperature. It was clear that sunshades are the most important parameters to moderate ambient temperature. Sunshades prepare favorite shadow in summer days while they have ability to reduce night irradiation in winters. Therefore they can decrease daily and yearly temperature swing. In summer midday the difference between sunny and shaded places reached to 12-14°C in asphalt surfaces. In all shaded pavements except asphalt under white iron shades, the ambient weather was 2-7°C less than local temperature. Green surfaces as heat sink materials will modify the ambient temperature in hot and cold conditions. In grass surfaces the ambient temperature was 10-13°C less than local climate in summer midday in sunny and shaded condition respectively. It was only 2°C less than local climate in winter day in shaded condition and 2°C more in sunny condition. Therewith green surfaces, cobblestone with permeability property and soil surface showed the best heat sink ability. Dark asphalt and soil surfaces in sunlit vast areas produce the worst condition in summer and winter by increasing the temperature swing rang. Wet surfaces will modify thermal condition by reducing absorption factor and increasing evaporative cooling effect. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pavement Materials
  • Permeability
  • irradiation
  • Sol Air Temperature
  • Equilibrium Temperature
  • Heat Sink
کنسبرگر،‌ ا. اچ. و همکاران (1368)، راهنمای طراحی اقلیمی، ترجمه مرتضی کسمایی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران.
لکنر، نوبرت (1385)، گرمایش، سرمایش، روشنایی، ترجمه علی کی نژاد و رحمان آذری، دانشگاه هنر، تبریز.
مور، فولر (1382)، سیستم‌های کنترل محیط زیست (تنظیم شرایط محیطی در ساختمان)،  ترجمه علی کی‌نژاد و رحمان آذری، دانشگاه هنر اسلامی، تبریز.
واتسون ـ دانلد و کنت لب (1372)، طراحی اقلیمی، اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی در ساختمان، ترجمه وحید قبادیان، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
EPA Task 5 (2005), Cool Pavement Report – EPA Cool Pavements Study – Task 5. Prepared for Heat Island Reduction Initiative, U.S. Environmental Protection Agency, Cambridge Systematics, Inc., June. www.camsys.com
Coolrooftoolkit, (2012), A Practical Guide to Cool Roofs and Cool Pavements, website: http://www.coolrooftoolkit.org/wp-content/pdfs/CoolRoofToolkit_Full.pdf Jan 2012. Accessed 19 Feb 2016.
Equilibrium Temperature or thermal equilibrium, website:  (http://www.thefreedictionary.com/thermal+equilibrium), Accessed 19 Feb 2016.
FLIR Thermal Image Camera: www.flir.com
Heat Island Group (2013), Lawrence Berkeley National Laboratory, Aug 2013, http://HeatIsland.LBL.gov  .
Kaarsberg, Tina and Hashem Akbari (2006), Cool Roofs Cool the PlanetHome Energy, ??????, 38-41.
Kestrel portable weather station, www.kesterlweather.com
Radiation Heat Transfer, website: (http://www.engineeringtoolbox.com/radiation-heat-transfer-d_431.html), Accessed 19 Feb 2016.
Rose, L.S; H, Akbari & H, Taha (2003), Characterizing the Fabric of the Urban Environment: A Case Study of Greater Houston, Texas. Paper LVNL-51448. Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA.
EPA. (2009), U.S. Environmental Protection Agency (EPA), Heat Island Effect website.  http://www.epa.gov/hiri . Accessed 9 June 2009.
Wet Bulb Globe Temperature: www.wetgloble.com