کلیدواژه‌ها = کالبد متحرک ناظر
تعداد مقالات: 1
1. کالبد متحرک ناظر و شکل گیری سکانس‌های فضایی در معماری سینماتیک‌

دوره 19، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 27-36

محمد باقر قهرمانی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ حامد مظاهریان؛ علیرضا صیاد