کلیدواژه‌ها = واژه های کلیدی بافت‌های فرسوده
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد روش تحلیل عاملی در شناسایی بافت‌های فرسوده شهری

دوره 18، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 27-42

اسفندیار زبردست؛ احمد خلیـلی؛ مصطفی دهقانی