نویسنده = ������������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی آبراهه ها و نظام زهکشی آب در تخت‌جمشید

دوره 25، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 37-49

الهام اندرودی؛ محمدحسن طالبیان؛ مژده رشیدی؛ سمانه معصومی تبار