نویسنده = ������ ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل هندسه نظری و عملی و تناسبات گنبد دو پوسته گسسته مسجد جامع عباسی اصفهان

دوره 24، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 35-48

آرزو فیض اله بیگی؛ محمود گلابچی؛ مجتبی رضازاده اردبیلی