نویسنده = ������������������� ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین پیچیدگی‌های ساختاری در آینده‌نگری جمعیت‌پذیری مناطق کلانشهر تهران

دوره 23، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 15-26

بهرام امین‌زاده گوهرریزی؛ محمد مهدی عزیزی؛ سعید رستگار