نویسنده = ���������� �������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. پیکره‌بندی فضایی، ادراک تراکم و تعاملات اجتماعی در محیط‌های مسکونی: ارائۀ یک مدل علّی (نمونه موردی: مجتمع‌های مسکونی شهر مشهد)

دوره 22، شماره 1، بهار 1396، صفحه 41-52

رامین مدنی؛ شهرام پوردیهیمی؛ سیده فاطمه موسوی نیا؛ بهرام صالح صدق پور