نویسنده = ���������������� ������ ��������
تحلیل محتواییِ فضای شهری بر اساس نظریه رمان بختین

دوره 22، شماره 3، آذر 1396، صفحه 45-65

10.22059/jfaup.2017.233985.671718

سمر حقیقی بروجنی؛ سید عباس یزدانفر؛ مصطفی بهزادفر


احیای فضاهای شهری با استفاده از کافه‌های فضای باز (نمونه موردی خیابان چهارباغ اصفهان)

دوره 20، شماره 3، آذر 1394، صفحه 31-42

10.22059/jfaup.2015.56876

سمر حقیقی بروجنی؛ سید عباس یزدانفر؛ مصطفی بهزادفر