نویسنده = ���������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل محتواییِ فضای شهری بر اساس نظریه رمان بختین

دوره 22، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 45-65

سمر حقیقی بروجنی؛ سید عباس یزدانفر؛ مصطفی بهزادفر


2. احیای فضاهای شهری با استفاده از کافه‌های فضای باز (نمونه موردی خیابان چهارباغ اصفهان)

دوره 20، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 31-42

سمر حقیقی بروجنی؛ سید عباس یزدانفر؛ مصطفی بهزادفر