نویسنده = ������������������ ������������������
تعداد مقالات: 1
1. رابطه سیستم فعالیت‌های جمعی و پیکربندی خانه های کوهدشت با رویکرد نحو فضا

دوره 22، شماره 1، بهار 1396، صفحه 65-74

عبدالمجید نورتقانی؛ جاسم آزادبخت