نویسنده = ������������ ����������
طراحی پنلهای صوتی در جداره های فضای داخلی ساختمان با الگوبرداری از سازوکار سرخسها

دوره 26، شماره 3، آذر 1400، صفحه 59-70

10.22059/jfaup.2022.309215.672522

ستاره باباخانی فرد؛ مهدیه آبروش؛ مصطفی قلی پور گشنیانی؛ آرمان محمودی اطاقوری


ارزیابی فنی و اقتصادی کاربرد پوشش کم‌گسیل در جدارهای نورگذر ساختمان

دوره 21، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 5-16

10.22059/jfaup.2017.61652

بهروز محمدکاری؛ شاهین حیدری؛ مهدیه آبروش